Εργαστηριακά Αναλώσιμα

SceneSafe By WA Group

Μια εταιρία που δημιουργήθηκε μέσα από τις Αστυνομικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (Forensic Science Division, FSS), σχεδιάζει, παρασκευάζει και διανέμει παγκοσμίως προϊόντα που καλύπτουν τους τομείς διαχείρισης σκηνής εγκλήματος, συλλογής πειστηρίων, ανάπτυξης αποτυπωμάτων και συστημάτων ανάκαμψης αποδεικτικών στοιχείων.

GE HEALTH CARE

Πιστοποιημένα για δικανική χρήση, αναλώσιμα & Kit δειγματοληψίας που ακολουθούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε Εργαστήριου με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας του δείγματος.