Μοριακή
Διάγνωση &
Έρευνα

Για κάθε τύπο PCR (end-point, qPCR, RT-PCR, Real-Time PCR) διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία ενζύμων –Taq, Hotstart Taq,Reverse Transcriptases- buffers & master mixes που θα καλύψουν τις ανάγκες οποιουδήποτε ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Μοριακή
Ογκολογία

Μεγάλη ποικιλία συστημάτων για τη διερεύνηση μεταβολών στην κυτταρική ανάπτυξη, τον ενεργειακό μεταβολισμό, στη βιωσιμότητα & στη κυτταροτοξικότητα. Ένα σημαντικό εργαλείο στην ογκολογική έρευνα που αποτελεί το gold standard στην μελέτη & ανίχνευση μικροδορυφορικής αστάθειας είναι το MSI Kit του οίκου Promega. Με τη μέθοδο της PCR και την ταυτόχρονη ενίσχυση εφτά γενετικών δεικτών σε μία μόνο αντίδραση μπορεί να αποτελέσει την πρώτη απόδειξη MMR δυσλειτουργίας.

Εφαρμοσμένη Έρευνα & Περιβάλλον

Ανίχνευση μικροβιακής μόλυνσης σε δείγματα τροφίμων, νερού και άλλων περιβαλλοντικών τύπων με εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής που βασίζονται στη άμεση ή έμμεση μέτρηση των επιπέδων ATP.

Ανίχνευση GMO
σε τροφές
και σπόρους

Oλοκληρωμένη πληροφόρηση για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της χρήσης αντιδραστηρίων για την απομόνωση υψηλής ποιότητας DNA από συστατικά τροφίμων, επεξεργασμένες τροφές & σπόρους.

Sequencing

Ο οίκος Promega προσφέρει λύσεις για κάθε βήμα της διαδικασίας της αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing): απομόνωση DNA για την προετοιμασία της NGS βιβλιοθήκης, ποσοτικοποίηση του DNA/RNA, επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Απομόνωση
Νουκλεϊκών
Οξέων

Maxwell RSC Instrument
Το πιο απλό, γρήγορο και αξιόπιστο εργαλείο ενός εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης & Έρευνας
Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής απομόνωσης νουκλεινικών οξέων (gDNA, RNA, ccfDNA, miRNA,viral TNA) & πρωτεϊνών από πληθώρα βιολογικών δειγμάτων (αίμα, ιστούς, κύτταρα) με χρήση τεχνολογίας παραμαγνητικών σφαιριδίων.

Ικανός για ταυτόχρονη επεξεργασία 1-48 δειγμάτων σε λιγότερο από μία ώρα, με λογισμικό φιλικό προς τον χρήστη, συνοδεύεται από σύστημα ποσοτικοποίησης του DNA.