Έρευνα

Μέσω της αποκλειστικής μας συνεργασίας με τον οίκο Promega Corp., μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από 2.000 προϊόντα για εφαρμογές γενομικής, πρωτεϊνικής ανάλυσης και έκφρασης, κυτταρικής ανάλυσης κ.α. Η Promega ως πρωτοπόρος εταιρεία προσφέρει λύσεις και επιστημονική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε εφαρμοσμένα πρωτόκολλα στον τομέα της Διάγνωσης και της βιομηχανίας.