Υπηρεσίες μεταφοράς βιολογικού υλικού

Η εταιρεία μας BIOTRANS AE, ξεκίνησε το 2003 ως η πρώτη επιχείρηση εξειδικευμένη στη μεταφορά βιολογικών ουσιών. Σήμερα με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις καθημερινές ανάγκες Μονάδων Υγείας, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Οργανισμών, Φαρμακευτικών Εταιρειών, Ιδιωτών 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, για μεταφορά αίματος, πλάσματος, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων, βλαστοκυττάρων, μοσχευμάτων και λοιπών βιολογικών υλικών.

Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών, έχουμε την δυνατότητα αποστολής βιολογικών υλικών και στο εξωτερικό.

Αξιοπιστία, Τεχνογνωσία, Εμπειρία είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις πολυετείς μας συνεργασίες και μας καθιστά την πιο ασφαλή επιλογή στη μεταφορά θερμοευαίσθητων υλικών.

Μεταφέρουμε...