Οι ανθρωποί μας

Μοιράζονται
το όραμα
Κάνουν πράξη
τις ιδέες
Στηρίζουν
την κοινή προσπάθεια

Ειδικότητες

Επιστημονική Υποστήριξη
Διακίνηση
Υποστήριξη πωλήσεων
Σύμβουλος Ασφάλειας
Υπεύθυνοι Μεταφοράς
Τεχνικός Ασφαλείας
Σύμβουλος διασφάλισης ποιότητας