Συσκευασία

Kitting

Το πιο απλό και αποτελεσματικό εργαλείο marketing για διαγνωστικές εξετάσεις!

Αξιοποιώντας την πολυετή μας εμπειρία και τεχνογνωσία προσφέρουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις στην διαμόρφωση kit συσκευασίας με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες του εργαστηρίου σας

Ανάλογα με το είδος της εξέτασης, το χρόνο και τη θερμοκρασία μεταφοράς διαμορφώνουμε ένα κιτ με το λογότυπο του εργαστηρίου σας που περιλαμβάνει όλα τα υλικά δειγματοληψίας, τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και διασφαλίζει την ορθή μεταφορά του βιολογικού υλικού.

Η υπηρεσία kitting μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπως:

  • Εξετάσεις αυτολήψιας
  • Διάθεση εξετάσεων σε φαρμακεία
  • Προώθηση υπηρεσιών στο εξωτερικό
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας νέων εξετάσεων
  • Εξυπηρέτηση συνεργαζόμενου δικτύου ιατρών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:
biokit.biotrans.gr

Έτοιμες Λύσεις

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα από υλικά συσκευασίας για τη μεταφορά βιολογικών υλικών που διασφαλίζουν την ποιότητα της διαγνωστικής πράξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε υλικά από τον αρχικό περιέκτη (όπως σωληνάριο, petri, συλλέκτες κ.α.) έως σάκους, απορροφητικά υλικά, εξωτερικούς περιέκτες κ.α. Διαθέτουμε συσκευασίες που πληρούν τις απαιτήσεις για τη μεταφορά μολυσματικών υλικών και διαγνωστικών δειγμάτων.