Νομοθεσία

Εφαρμόζουμε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία για την ασφαλή μεταφορά βιολογικών ουσιών.

Τηρούμε τις οδηγίες συσκευασίας και μεταφοράς για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού (υπεύθυνοι μεταφοράς, νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολόγοι εργαστηρίων).

Σεβόμαστε τον κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR).