Συνθήκες μεταφοράς

Θερμοκρασία

Μπορούμε να μεταφέρουμε οποιοδήποτε θερμοευαίσθητο υλικό σε θερμοκρασίες από -70°C έως +37°C με θαλάμους πιστοποιημένους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με πλήρη real-time παρακολούθηση της θερμοκρασίας από την παραλαβή έως την παράδοση. 

Συσκευασία

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένο σύστημα συσκευασίας για την προστασία της i) Δημόσιας Υγείας σε περίπτωση διαρροής και ii) της ακεραιότητας του υλικού από κραδασμούς, υψηλές πιέσεις και ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα. 

Χρόνος μεταφοράς

Ο χρόνος μεταφοράς κάθε υλικού προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη με προτεραιότητα την άμεση παράδοση εντός πόλεως και την αυθημερόν μεταφορά εντός Ελλάδος.