Υπηρεσίες Μεταφοράς Βιολογικού υλικού

Η εταιρεία μας BIOTRANS AE, ξεκίνησε το 2003 ως η πρώτη επιχείρηση εξειδικευμένη στη μεταφορά βιολογικών ουσιών. Σήμερα με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις καθημερινές ανάγκες Μονάδων Υγείας, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Οργανισμών, Φαρμακευτικών Εταιρειών, Ιδιωτών 365/365 24/24.

Αξιοπιστία, Τεχνογνωσία, Εμπειρία είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις πολυετείς μας συνεργασίες και μας καθιστά την πιο ασφαλή επιλογή στη μεταφορά θερμοευαίσθητων υλικών.

Μεταφέρουμε…

Δείγματα αίματος, ούρων, ορού, ΕΝΥ, σπέρματος, και άλλων βιολογικών υλικών
Βλαστοκύτταρα
Μολυσματικά υλικά
Ασκούς αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων
Μοσχεύματα
Βιοψίες
Καλλιέργειες
Κυτταρικά συστατικά
Δείγματα για κλινικές έρευνες
Εμβόλια
Φάρμακα