Εταιρεία •

Η Biotrans ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 στα πλαίσια επιχορήγησης από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» ως καινοτόμος επιχείρηση. Έκτοτε έχουμε επιλεχθεί από τους αρμόδιους κρατικούς και αναπτυξιακούς φορείς ως good business example γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Υγεία

Η εταιρεία μας συνεχίζει να εξελίσσεται προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας με γνώμονα τη πλήρη ικανοποίηση όσων μας εμπιστεύονται καθημερινά.

Ασφάλεια

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες στον τομέα Δικανικής και Εγκληματολογίας που καλύπτουν όλο το φάσμα απαιτήσεων ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Έρευνα

Μέσω της αποκλειστικής μας συνεργασίας με τον οίκο Promega Corp., μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από 2.000 προϊόντα για εφαρμογές γενομικής, πρωτεϊνικής ανάλυσης και έκφρασης, κυτταρικής ανάλυσης κ.α.