Εταιρεία

 Η Biotrans ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 στα πλαίσια επιχορήγησης από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» ως καινοτόμος επιχείρηση. Έκτοτε έχουμε επιλεχθεί από τους αρμόδιους κρατικούς και αναπτυξιακούς φορείς ως good business example γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Υγεία

Η εταιρεία μας συνεχίζει να εξελίσσεται προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας με γνώμονα τη πλήρη ικανοποίηση όσων μας εμπιστεύονται καθημερινά.

Ασφάλεια

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες στον τομέα Δικανικής και Εγκληματολογίας που καλύπτουν όλο το φάσμα απαιτήσεων ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Εξοπλισμός
Χημικά Αντιδραστήρια
Αναλώσιμα

Έρευνα

Μέσω της αποκλειστικής μας συνεργασίας με τον οίκο Promega Corp., μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από 2.000 προϊόντα για εφαρμογές γενομικής, πρωτεϊνικής ανάλυσης και έκφρασης, κυτταρικής ανάλυσης κ.α.

Υπηρεσίες Μεταφοράς
Βιολογικού Υλικού

Η εταιρεία μας BIOTRANS AE, ξεκίνησε το 2003 ως η πρώτη επιχείρηση εξειδικευμένη στη μεταφορά βιολογικών ουσιών. Σήμερα με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις καθημερινές ανάγκες Μονάδων Υγείας, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Οργανισμών, Φαρμακευτικών Εταιρειών, Ιδιωτών 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, για μεταφορά αίματος, πλάσματος, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων, βλαστοκυττάρων, μοσχευμάτων και λοιπών βιολογικών υλικών.

Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών, έχουμε την δυνατότητα αποστολής βιολογικών υλικών και στο εξωτερικό.

Αξιοπιστία, Τεχνογνωσία, Εμπειρία είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις πολυετείς μας συνεργασίες και μας καθιστά την πιο ασφαλή επιλογή στη μεταφορά θερμοευαίσθητων υλικών.